Skip to content

Koulutukset

Puhetekniikan valmennus
Puhetekniikka on sitä, millä tavoin muodostamme puheäänemme ja millä tavoin käytämme kehon eri osia puheäänen syntymiseen. Tässä ovat tärkeässä roolissa kehon eri lihasryhmät, äänihuulet sekä hengitys. Äänenavaus voi olla osa puhetekniikan hallintaa. Äänihuulet ovat se osa kehoa, josta ääni tulee. Muut osat vaikuttavat siihen, millaisena se kuullaan ja vaikka millaisella voimakkuudella se tulee.

Miksi puhetekniikkaa kannatta harjoitella?
Hyvän puhetekniikan perusta on terveellinen äänenkäyttö. Tällöin äänihuulet eivät rasitu turhaan ja ääntä voi käyttää turvallisesti. Vuorovaikutustaidot kehittyvät entisestään kun puheääntä käytetään dynaamisesti. Myös esiintymisjännitys voi vähentyä, kun huomio viedään hyvään puhetekniikan hallintaan.

Kenelle puhetekniikkavalmennus sopii?
Puhetekniikan harjoittelu sopii kaikille, jotka käyttävät puheääntään vaikkapa työssään myyjänä tai vapaa-aikana esimerkiksi urheiluvalmentajana. Kaikenlaiset vuorovaikutustaidot työelämässä sekä sosiaalisissa kanssakäymisissä ihmisten kanssa ovat hyviä lähtökohtia puhetekniikan harjoitteluun. Myös äänen rasittuminen, puheäänen käheytyminen tai kokemus siitä, etteivät äänihuulet toimi halutulla tavalla, ovat hyviä syitä hakeutua valmennukseen. Jos ongelmana on esiintymisjännitys, voidaan puheäänen valmennuksella helpottaa myös tätä.

Mitä valmennuksessa tehdään?
Aluksi kartoitetaan puhujan tilanne. (esiintymisjännitys, äänihuulet, vuorovaikutustaidot, dynaaminen puheääni, ääniongelmat tai jokin muu) Sitten käydään läpi perusta terveelliseen äänenkäyttöön. Mukana tulee harjoittelu turvalliseen puhumiseen, jossa äänihuulet eivät rasitu. Valmennuksen työkaluilla pyritään löytämään puhujalle toimiva ratkaisu äänenkäytön kehittämiseen, jos toiveena on vaikkapa hyvät vuorovaikutustaidot. Jos puhujan ongelma on esiintymisjännitys, voidaan esimerkiksi puheäänen voimakkuuden harjoittelulla vaikuttaa siihen. Henkilökohtaisesti suunniteltu ja harjoiteltu äänenavaus voi toimia hyvänä apuna terveelliseen äänenkäyttöön.

Veera Koski

Hypnoterapeutti

“Mika on helposti lähestyttävä, rento ja verraton valmentaja. Puheäänen valmennus oli tehokasta ja ammattimaista, maustettuna ripauksilla hauskuutta ja runsasta kehumista: “Super hyvä!” Ja nyt kyllä ääntä riittää monipäiväisiin seminaareihinkin!”