Skip to content

Koulutukset

Miksi verkkoesiintymistä kannattaa harjoitella?
Elämme aikaa, jossa tapaamiset ja kontaktien ylläpitäminen vain lisääntyy verkossa. Oman viestin vieminen perille toivotulla tavalla vaatii uusia työkaluja verkossa esiintyessä. Verkkoesiintymisen koulutus antaa vinkkejä ja  valmiuksia tapaamiseen ruudun kautta.

Esiintymisjännitys verkossa esiintyessä
Verkkoesiintyminen voi olla tilanne, jossa esiintymisjännitys on läsnä siitäkin huolimatta, vaikkei elävää yleisöä paikan päällä olekaan. Esiintymisjännitys kuuluu elämään ja sen kanssa voi oppia toimimaan. Verkkoesiintymisen koulutus auttaa myös näihin asioihin ja tuo taitoja läsnäoloon kameran kanssa.

Kenelle verkkoesiintymisen koulutus sopii?
Verkkoesiintymisen koulutus antaa vinkit asiakaspalveluun, verkkoseminaarien pitämiseen ja vaikkapa myyntityöhän etätapaamisissa. Puhujat, myyjät ja kaikenlaiset palvelutyötä verkon kautta tekevät hyötyvät verkkoesiintymisen harjoittelusta. Verkkoesiintymisen koulutus tuo varmuutta myös niille, joille esiintymisjännitys on ongelma.

Mitä koulutuksessa tehdään?
Verkkoesiintymisen koulutus huomioi koulutettavan tarpeen ja ympäristön, johon taitojen kehittämistä kaivataan. Koulutuksessa harjoitellaan hyvän esiintyjän taitoja, tuotetaan terveellistä puheääntä ja otetaan käyttöön kameraesiintymiseen liittyvät asiat. Tavoitteena on luonnolliset vuorovaikutustaidot verkon yli. Verkkoesiintymisen koulutus tuo varmuutta myös niille, joille esiintymisjännitys on ongelma.
Esiintymiskoulutus
Koulutus sopii niin ammattiesiintyjille kuin asiakaspalvelijoille tai vaikkapa politiikoille. Esiintymiskoulutus voi olla toimia käytännöllisenä osana esimerkiksi myyntikoulutuksen yhteydessä. Koulutuksesta on apua luonteviin kokousesiintymisiin, verkkoluentoihin tai seminaarien pitämiseen. Kaikissa on keskiössä vuorovaikutustaidot, joihin esiintymistaidot ovat yhteydessä. Esiintymisjännitys voi olla myös hyvä peruste hakeutua valmennukseen.

Esiintyminen & Esiintymisjännitys
Esiintymistä voisi kuvata toimintana, jonka keskiössä on vuorovaikutustaidot. Esiintyjä on henkilönä vuorovaikutuksessa yleisön kanssa, joka voi olla seminaariryhmä tai kokousporukka, ja tietenkin vaikka suurien tähtien ihailijat estradeilla. Vuorovaikutustaidot ovat tärkeässä roolissa myös puhelinkeskusteluissa tai videopalavereissa, joissa esiintyminen tapahtuu vaikkapa kameran välityksellä. Esiintymisjännitys koetaan usein esteenä esiintymiselle. Esiintymisjännitys ilmenee eri tavoin eri henkilöillä. Usein esiintymisjännitys on äänen värisemistä, jolloin äänihuulet eivät saa tarvitsemaansa kontaktia toimiakseen. Esiintymisjännitys voi olla myös kehollista, kuten jalkojen tärinää, vatsakipuja tai vaikkapa suunkuivumista. Esiintymisjännitys on asia, jota voidaan helpottaa ja sen kanssa voi elää.

Miksi esiintymistä kannattaa harjoitella?
Hyvien esiintymistaitojen positiivisena sivuvaikutuksena ovat usein paremmat tulokset liike-elämässä, luottamus ja rohkeus omaan osaamiseen sekä vakuuttavat vuorovaikutustaidot eri tilanteissa. Harjoittelemalla esiintymistaitoja saavutetaan luontaista kestävyyttä työelämään ja vapaa-aikaan. Myös esteeksi koettu esiintymisjännitys helpottaa harjoittelun myötä.

Mikko Hurskainen

Myyntipäällikkö

”Mika kuunteli esiintymistäni ja antoi täsmäkoulutusta, joilla sain varmuutta esiintymiseen, sekä hyviä vinkkejä, jotka paransivat esiintymiseni eri osa-alueita. Vahva suositus Mikalle.”